Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 152/NQ-UBBC
Ngày ban hành 01/06/2021
Ngày hiệu lực 01/06/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Báo chí, Tổ chức - Hành chính
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm NQ công bố kết quả bầu cử .pdf
ipv6 ready