Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
Số ký hiệu văn bản 01/QĐ-STTTT
Ngày ban hành 10/01/2020
Ngày hiệu lực 10/01/2020
Trích yếu nội dung Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức - Hành chính
Người ký duyệt Giám đốc
Tài liệu đính kèm SOTTTT - QD cong bo cong khai du toan NSNN 2020.pdf
ipv6 ready