Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Số ký hiệu văn bản 20a/QĐ-STTTT
Ngày ban hành 28/06/2021
Ngày hiệu lực 28/06/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức - Hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QĐ CONG KHAI QUYET TOAN 2020.pdf
ipv6 ready