Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
Số ký hiệu văn bản 02/QĐ-STTTT
Ngày ban hành 14/01/2021
Ngày hiệu lực 14/01/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức - Hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QĐ CONG KHAI DU TOAN 2021.pdf
ipv6 ready