Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 08/QĐ-STTTT
Ngày ban hành 05/01/2021
Ngày hiệu lực 05/01/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức - Hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QĐ BAN HANH QUY CHE QLTS CONG NAM 2021.pdf
ipv6 ready