Tổng số: 194
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
296/TB-TTCNSTT 05/10/2023 V/v thẩm định giá Chi phí diễn tập thực chiến an toàn thông tin năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
2017/KH-UBND 27/07/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 7
1462/KH-UBND 13/06/2023 Truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Cao Bằng ra nước ngoài theo cách làm mới giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 0
Tải về 6
1105/UBND-VX 10/05/2023 Tăng cường công tác truyền thông chính sách
Lượt xem: 0
Tải về 7
692/KH-UBND 29/03/2023 Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về chuyển đối số, an toàn thông tin năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 350
87/KH-UBND 13/01/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2028
Lượt xem: 1621
Tải về 7
Số 05/TB-STTTT 03/01/2023 Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 1208
Tải về 491
3485/KH-UBND 30/12/2022 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2023
Lượt xem: 1217
Tải về 6
89/2022/NQ-HĐND 19/12/2022 Nghị quyết quy định mức giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1178
Tải về 6
89/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết Quy định mức giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 5
12345678910...
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang