Tổng số: 128
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
Số 05/TB-STTTT Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 17
03/01/2023
28/BC-STTTT Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Lượt xem: 169
29/06/2022
24/QĐ-STTTT Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Lượt xem: 35
28/06/2022
01/QĐ-STTTT Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022
Lượt xem: 56
10/01/2022
08/QĐ-STTTT Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng
Lượt xem: 41
07/01/2022
07/QĐ-STTTT Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng
Lượt xem: 37
07/01/2022
13/TB-STTTT Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng (năm 2022)
Lượt xem: 161
06/01/2022
1437/STTTT-BCVTCNTT Tăng cường thực hiện các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 152
12/11/2021
941/STTTT-BCVTCNTT Đẩy mạnh triển khai giải pháp QR Code trong phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 151
09/08/2021
20a/QĐ-STTTT Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Lượt xem: 122
28/06/2021
12345678910...
ipv6 ready