Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 314
  • Trong tuần: 3 014
  • Tất cả: 538003
  • Tất cả: 695
Đăng nhập
Lượt xem: 81

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

    Thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, những năm qua Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đẩy mạnh công tác quản lý, thường xuyên tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn việc cấp đổi thủ tục hành chính theo quy định và tổ chức tiếp nhận, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. Qua đó, góp phần khắc phục những hạn chế và phát huy tốt vai trò quản lý, định hướng, đưa hoạt động xuất bản của tỉnh đi vào nề nếp, từng bước phát triển.

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc đưa chính sách, pháp luật đi vào thực tiễn cuộc sống Sở TT&TT đã ban hành các văn bản hướng dẫn, lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị thuộc lĩnh vực quản lý đối với các Thông tư, Nghị định về lĩnh vực xuất bản như: Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; Thông tư số 01/2020/TT- BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Xuất bản. Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến về những quy định của Nhà nước trong hoạt động Xuất bản cho các đối tượng tham gia hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh. Công bố kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực xuất bản được sửa đổi, bổ sung theo các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật để các hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. Phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo đơn vị chức năng chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn các cơ sở in, phát hành trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về lĩnh vực xuất bản.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 4 cơ sở in được Sở TT&TT cấp phép hoạt động, ngoài các cơ sở in đã được giấy cấp phép theo quy định của Luật Xuất bản có 89 cơ sở in không thực hiện theo quy định của Luật Xuất bản, các cơ sở này không phải cấp Giấy phép hoạt động in nhưng phải thực hiện việc xác nhận về hoạt động của cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực in trên địa bàn tỉnh, Sở thường xuyên hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức thực hiện những quy định của pháp luật về hoạt động in để hạn chế những vi phạm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở in trên địa bàn tỉnh hoạt động, chấp hành tốt các quy định của pháp luật; tăng cường các đợt thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động in trên địa bàn tỉnh. 

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh giám sát hoạt động in tại cơ sở in Ngọc Hưng Cao Bằng

     Trong năm 2021, Sở TT&TT đã tiến hành kiểm tra, rà soát và hướng dẫn việc thực hiện xác nhận đăng ký. Hầu hết các cơ sở in thông thường này đều thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về hoạt động in, không vi phạm các quy định về việc in sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm, việc thực hiện quy trình thủ tục hành chính về cấp, đổi giấy phép hoạt động in, xác nhận đăng ký hoạt động in. Hoạt động xuất bản tài liệu của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, từng bước nâng cao về chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

    Từ năm 2017 đến nay, Sở TT&TT đã cấp trên 170 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh cho các sở, ban, ngành đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; các thủ tục nộp hồ sơ cấp phép đều tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh, thuận tiện, đúng  quy trình nhận và trả kết quả mang lại hiệu quả cao. Hướng dẫn cho cho các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật về xuất bản; thực hiện đúng việc thu phí thẩm định tài liệu không kinh doanh theo quy định, điều chỉnh mức thu của Bộ Tài chính theo từng thời kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trên địa bàn tỉnh có 1 doanh nghiệp được Sở xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm là Công ty cổ phần sách, thiết bị trường học Cao Bằng và 11 đại lý trực thuộc; ngoài ra các hộ cá thể có tham gia kinh doanh, phát hành xuất bản phẩm, chủ yếu là sách. Các cơ sở phát hành trên địa bàn tỉnh hiện hoạt động chủ yếu là phát hành sách giáo khoa, sách thiếu nhi, sách tham khảo, sách chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật... đối với các xuất bản phẩm được Sở TT&TT cấp phép chủ yếu là các tài liệu phục vụ tuyên truyền của các cơ quan do các đơn vị tự phát hành.

Đoàn Giám sát Ban VHXH, HĐND tỉnh giám sát thực hiện Luật Xuất bản 2012 tại Sở TT&TT

     Công tác thanh tra, kiểm tra góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, làm cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực xuất bản, đặc biệt là cơ sở in và phát hành hiểu rõ và nâng cao nhận thức thực hiện tốt các quy định của nhà nước. Trong giai đoạn 2017 - 2021 đã tiến hành 5 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động cơ sở in, hoạt động phát hành xuất bản phẩm; xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 20.000.000 đồng; tịch thu một số tang vật vi phạm xử lý theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay một số cơ sở in chưa chủ động thực hiện việc đăng ký hoạt động; việc đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu chưa được các tổ chức, cá nhân quan tâm thực hiện đăng ký. Một số cơ quan, đơn vị nộp lưu chiểu đối với tài liệu không kinh doanh còn chậm so với thời gian quy định. Trong giai đoạn 2017 - 2021 cẫn còn tồn tại cơ sở phát hành xuất bản phẩm bày, bán sách giả, sách in nối bản…

Đ/c Hoàng Ngọc Sơn - Gám Đốc Sở TT&TT báo cáo tình hình thực hiện Luật Xuất bản năm 2012 giai đoạn 2017 - 2021

    Thời gian tới, Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về xuất bản, in, phát hành bằng nhiều hình thức như trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh cơ sở và các hình thức công nghệ khác nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ phát luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản; tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực xuất bản. Không ngừng nâng cao năng lực quản lý, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn; tăng cường công tác thanh, kiểm tra để từ đó kịp thời phát hiện chấn chỉnh các tồn tại, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định không còn phù hợp. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản; cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh và tổ chức đọc, kiểm tra lưu chiểu xuất bản phẩm đúng quy định của pháp luật; việc cấp, đổi giấy phép, xác nhận đăng ký hoạt động in./.

TN
Tin khác
1 2 3 4 5  ...