Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 14
Đăng nhập
Lượt xem: 50

Tăng cường thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

    Những năm qua Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Cao Bằng luôn chú trọng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước (QLNN) về báo chí ở địa phương, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về quy hoạch báo chí; cụ thể hóa, hướng dẫn việc thực hiện các văn bản pháp quy về báo chí; thực hiện tốt chức năng quản lý hoạt động của các Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú của báo chí trung ương và địa phương khác trên địa bàn. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đảm tốt các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đến cuối năm 2021, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có các cơ quan báo chí và các cơ quan có hoạt động mang tính báo chí sau: Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh – Truyền hình Cao Bằng; Tạp chí văn nghệ (Non nước Cao Bằng) thuộc Hội Văn học Nghệ Thuật Cao Bằng, Đặc san sinh hoạt nghiệp vụ (Nhà báo Cao Bằng) thuộc Hội Nhà báo Cao Bằng. Trên địa bàn tỉnh có 2 Văn phòng đại diện cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn: Báo Nhân dân, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam và 11 phóng viên thường trú, phóng viên phụ trách theo dõi địa bàn của các cơ quan báo, tạp chí trung ương trên địa bàn. Ngoài ra, qua theo dõi, thống kê, ước tính mỗi năm có trên 100 nhà báo, phóng viên đến tác nghiệp tại tỉnh Cao Bằng, bình quân mỗi năm thực hiện khoảng trên 1.500 tin, bài, phóng sự bằng các thể loại báo chí như: báo in, báo mạng điện tử, truyền hình thông tin kịp thời về các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện lớn của địa phương Cao Bằng đến với nhân dân cả nước và quốc tế; biểu dương, khuyến khích, cổ vũ những cá nhân, tập thể điển hình có ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời tích cực đấu tranh phê phán cái xấu, lạc hậu và những biểu hiện chưa tốt trong đời sống xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện nhiều bức xúc của nhân dân, góp phần phản ánh những vấn đề được dư luận quan tâm như công tác phòng chống tham nhũng, công tác cán bộ… Thực hiện chỉ đạo của Bộ TT&TT, Ban Tuyên giáo Trung ương và chức năng QLNN đối với các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh theo quy định của luật báo chí mới, Sở đã yêu cầu các đơn vị hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, báo cáo nhân sự, tình hình hoạt động, đảm bào theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về báo chí trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan báo chí trung ương tại địa phương.

Định kỳ hàng tháng, Sở TT&TT phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao ban báo chí để đánh giá tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí trong tỉnh, định hướng công tác tuyên truyền, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, đồng thời tiếp nhận và trả lời những ý kiến của cơ quan báo chí. Sở TT&TT phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. 

 Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về  phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan nhà nước, ngày 19/10/2017 Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tham mưu UBND tỉnh tổ chức Họp báo định kỳ, đột xuất;  ban hành các văn bản phối hợp, hướng dẫn các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc phát ngôn, tiếp và làm việc với phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí… Đến nay, 100% các đơn vị, sở, ngành địa phương (cấp huyện) đã có thông báo về người chịu trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí gửi Sở Thông tin và Truyền thông và đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương theo quy định. Qua đó, kịp thời cung cấp thông tin và định hướng cho hoạt động báo chí tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; đảm bảo việc thông tin được đăng, phát chính xác, kịp thời, định hướng dư luận xã hội, nhất là đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm, phản ánh sâu rộng về những thuận lợi, khó khăn cũng như những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện QLNN trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương. Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn bám sát chỉ đạo, định hướng của các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí tích cực thông tin, tuyên truyền về thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; kịp thời xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tải các tin, bài đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, âm mưu lợi dụng vấn đề phức tạp, nhạy cảm để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Thông tin trên báo chí và hoạt động nghề nghiệp của các cơ quan báo chí, nhà báo trên địa bàn tỉnh cơ bản bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra sai phạm.

Họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022

Tuy nhiên, việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các các quan hành chính nhà nước đôi khi chưa kịp thời nhất là những vụ việc mang tính nhạy cảm ở một số cơ quan, địa phương; dẫn đến hiệu quả thông tin chưa cao, chất lượng thông tin còn hạn chế. Bên cạnh đó, tâm lý lo sợ, né tránh với báo chí ở không ít cá nhân, cơ quan, đơn vị vẫn còn tồn tại. Việc thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí chưa được thường xuyên, chưa đảm bảo quy định. Một số lãnh đạo địa phương, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp thực hiện chưa nghiêm túc việc cung cấp thông tin cho báo chí, làm cho báo chí thiếu thông tin minh bạch, chính thống, dẫn đến suy diễn hoặc thông tin không kiểm chứng, sai sự thật. Về nội dung thông tin của các báo ngoài tỉnh viết về Cao Bằng đôi lúc còn phản ánh một chiều; một số thông tin chưa được kiểm chứng đã phản ánh trên báo chí, đăng tin bài chưa thật sự khách quan hoặc suy diễn… gây sự hoài nghi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương, một số ít phóng viên có thái độ tự cao, tự cho mình có quyền phán xét người khác trong cách viết, cách phát ngôn; cách đặt câu hỏi thiếu thiếu thiện cảm, không mang tính cách của báo chí cách mạng Việt Nam.

    Những vấn đề trên đòi hỏi Công tác QLNN về báo chí, nhất là việc đôn đốc thực hiện các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải thực hiện trong khuôn khổ của pháp luật; phải bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được thông tin của công dân. Quản lý chặt chẽ đúng quy định của pháp luật là điều kiện bảo đảm cho báo chí phát triển đúng quy hoạch, phù hợp quy mô, số lượng, tránh lãng phí. Xem báo chí là một bộ phận thuộc lĩnh vực sáng tạo văn hóa, tinh thần, là diễn đàn của nhân dân, là công cụ định hướng dư luận do vậy, việc quản lý phải vừa mềm dẻo, vừa nguyên tắc mới có thể đạt hiệu quả mong muốn; tạo điều kiện cho báo chí phát triển đồng thời vừa bảo đảm cho công tác quản lý ngày càng hiệu quả hơn góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ Báo chí Cách mạng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm luận điệu sai trái thù địch trong tình hình hiện nay./.

Tuấn Nhã
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready