Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 14
Đăng nhập
Lượt xem: 314

Triển khai Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Văn bản số 3996/BKHĐT-PTDN, ngày 24/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phối hợp triển khai hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng xin gửi đến cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng “Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025” với các nội dung sau: (Nội dung chi tiết tại file đính kèm)

ipv6 ready