Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 1504
  • Trong tuần: 18 622
  • Tổng lượt truy cập: 901953
  • Tất cả: 4042
Đăng nhập
TẬP HUẤN CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2023
Lượt xem: 74

Ngày 14/9, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương, cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thành phố. 

         Trong thời gian hai ngày, các đại biểu sẽ được các báo cáo viên đến từ Tạp chí Cộng sản và Học viện Quốc tế - Bộ Công An truyền đạt những nội dung cơ bản về kỹ năng tiếp xúc, cung cấp thông tin cho báo chí; nội dung và phương pháp truyền thông trong thời đại công nghệ số; kỹ năng xử lý khủng hoàng truyền thông. Phương pháp, kỹ năng tuyên truyền với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dung không gian mạng nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực biên giới; những nỗ lực, quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm quyền của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi. Thông tin về bảo vệ chủ quyền, biển, đảo và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Tình hình thời sự quốc tế, đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đối ngoại địa phương đóng góp vào công cuộc bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia. Hướng dẫn kỹ năng truyền thông, thông tin đối ngoại về quyền con người, công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền. Qua đó, góp phần cung cấp những thông tin, kiến thức thiết thực cho đội ngũ cán bộ thực hiện các nhiệm vụ trong công tác thông tin đối ngoại tại địa phương, đơn vị.

anh tin baiToàn cảnh Hội nghị 

        Phát tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Trường Huy - Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là của các cơ quan chuyên trách thông tin đối ngoại, các cơ quan báo chí, truyền thông. Trong những năm qua, hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh Cao Bằng đã phổ biến kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở về phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến đầu tư; giới thiệu, quảng bá đất nước, con người, lịch sử văn hóa truyền thống; các sản phẩm chủ lực; bản sắc văn hóa, du lịch của tỉnh và của đất nước đến với Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân tại địa phương. Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược của công tác thông tin đối ngoại tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng được với đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn. Việc phối hợp, cung cấp thông tin giữa các ban, sở, ngành, địa phương còn có những bất cập ảnh hưởng đến hiệu quả thông tin. Nội dung thông tin phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại chưa phong phú, nhiều tin, bài thiếu sức thuyết phục. Công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch còn có lúc bị động, sức thuyết phục chưa cao…

anh tin baiĐ/c Trịnh Trường Huy - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

         Trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi công tác thông tin đối ngoại và cung cấp thông tin cho báo chí; công tác nhận diện thông tin xấu, độc trên không gian mạng cần phải được tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa; các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại cần không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các đại biểu  cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong trao đổi học tập, nghiên cứu, tiếp thu cao nhất những nội dung được truyền đạt, cụ thể hóa thành tri thức, kinh nghiệm, từ đó nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang