Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 5
Đăng nhập
Lượt xem: 893

Sở TT&TT chỉ đạo phát sóng nội dung chương trình hướng dẫn phòng, chống bệnh Covid -19 trong các trường học

Ngày 09/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng ban hành Công văn số 164/STTTT-TTBCXB về việc phát sóng nội dung chương trình hướng dẫn phòng, chống bệnh Covid -19  trong các trường học.

Qua đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tải file âm thanh hướng dẫn phòng, chống bệnh Covid-19 (file âm thanh hướng dẫn phòng, chống bệnh Covid -19, trongcác trường học, được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng: địa chỉ: http://sotttt.caobang.cov.vn), tại mục Thông tin chỉ đạo điều hành,

Căn cứ điều kiện thực tế địa phương, các đơn vị bố trí thời giam hợp lý để tuyên truyền, hướng dẫn trên hệ thống Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện, cấp xã và các hình thức truyền thông khác tại địa phương./.

- Toàn văn công văn: CV. TUYEN TRUYEN FILE AM THANH PHONG, CHONG DICH TRONG TRUONG HOC.pdf

- File âm thanh hướng dẫn phòng, chống bệnh Covid-19 trong các trường học: Bấm vào đây để tải về.

 

Trần Dung.

Tin khác
1 2 3 4 
ipv6 ready