Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 8
Đăng nhập
Lượt xem: 1381

Sở TTTTT tiếp tục thực hiện cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid- 19

Ngày 31/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng ban hành Công văn số 285/STTTT-TTBCXB gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.

           Qua đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tải 02 file âm thanh hướng dẫn phòng, chống bệnh Covid-19 để phát lại trên hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở, tuyên truyền rộng rãi đến người dân. Cụ thể:

- 01 file âm thanh: Hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 (Bấm vào đây để tải về);

- 01 file âm thanh: Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid -19 đối với người bệnh, người cao tuổi  (Bấm vào đây để tải về).

(02 file âm thanh được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng: địa chỉ: http://sotttt.caobang.gov.vn, tại mục Thông tin chỉ đạo điều hành)

 Căn cứ điều kiện thực tế địa phương, các đơn vị bố trí thời gian hợp lý để tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã và các hình thức truyền thông khác tại địa phương.

Thúy Hoa

Tin khác
1 2 3 4 
ipv6 ready