Báo cáo Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2020
Số ký hiệu văn bản 198/BC-UBND
Ngày ban hành 26/01/2021
Ngày hiệu lực 26/01/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm BC 198- danh gia muc do ung dung CNTT trong co quan nha nuoc.pdf
ipv6 ready